Horizontaal Toezicht Belastingdienst

Als erkend lid van het SRA voldoen wij aan een hoogstaand kwaliteitssysteem. Dit
kwaliteitssysteem is dermate goed dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Belastingdienst het erkennen, er op vertrouwen en er op bouwen.

Als SRA-kantoor zijn wij benaderd door de Belastingdienst, met de vraag of wij als kantoor een Convenant Horizontaal Toezicht willen sluiten met de Belastingdienst.

De goede naam van Bartraij & Nijssen Accountants en Adviseurs

Voor ons als kantoor is de uitnodiging van de Belastingdienst een teken dat wij een goede naam hebben opgebouwd bij de Belastingdienst en dat de Belastingdienst vertrouwen in ons heeft.

Lang niet ieder kantoor wordt hiervoor benaderd, alleen de kantoren waarvan de Belastingdienst weet dat zij kwalitatief gezien de zaken op orde hebben en dus kunnen vertrouwen op de door het kantoor ingediende belastingaangiften. Wij zien de uitnodiging dan ook als iets waar wij trots op mogen zijn, wederom een toegevoegde waarde voor ons kantoor!

Vertrouwen, begrip en transparantie

Na overleg met de Belastingdienst hebben wij besloten om de uitnodiging voor het Convenant
Horizontaal Toezicht te accepteren. In dit convenant is vastgelegd dat wij met de Belastingdienst
samen werken met elkaar op basis van vertrouwen, begrip en transparantie, om zo te komen tot een
voor de Belastingdienst aanvaardbare aangifte, zonder hierbij als verlengstuk van de Belastingdienst
op te treden. Wij zijn en blijven jouw (fiscaal) adviseur.

Voordelen

  • de rechtszekerheid van de ingediende aangiften vergroot
  • de aangifte krijgt het stempel ‘gewoon goed’
  • de aangifte wordt niet meegenomen in het reguliere toezicht
  • minder controles bij jou thuis of bij ons op kantoor, alleen nog kans op steekproefsgewijze
    controle
  • de aangifte wordt sneller afgewikkeld door de Belastingdienst

Vast aanspreekpunt voor BNAA bij de Belastingdienst

Naast deze voordelen voor jou als klant, hebben wij als kantoor ook het voordeel dat wij een vast aanspreekpunt hebben bij de
Belastingdienst, zodat eventuele zaken makkelijker vooraf kunnen worden afgestemd of achteraf
sneller worden afgewikkeld.

Deelname aan horizontaal toezicht

Om mee te kunnen doen aan het convenant Horizontaal Toezicht, waardoor jouw aangiften door de
Belastingdienst dus als convenantaangiften gaan worden verwerkt, dien je een deelnemersverklaring
in te vullen en getekend aan ons te retourneren.

De deelnameverklaring is op te vragen bij ons secratariaat. Na ontvangst hiervan zullen wij jou aanmelden bij de
Belastingdienst als deelnemer aan Horizontaal Toezicht.